ระบบเลือกชุมนุมโรงเรียนโนนสูงศรีธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งให้นักเรียนสมัครกิจกรรมชุมนุม ทดสอบ

แจ้งให้นักเรียนสมัครกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 แจ้งนักเรียนทุกระดับชั้น ให้นักเรียนสมัครกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2566 ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. 2566 - 31 พ.ค. 2566

updated : 2023-08-08 22:12:37