ระบบเลือกชุมนุมโรงเรียนโนนสูงศรีธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งให้นักเรียนสมัครกิจกรรมชุมนุม

แจ้งให้นักเรียนสมัครกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 แจ้งนักเรียนทุกระดับชั้น ให้นักเรียนสมัครกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2567 ได้ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 2567 - 22 พ.ค. 2567

updated : 2024-05-15 21:07:55